Bugun...Çankırı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı İl Koordinatörlüğü Basınla Bir Araya Geldi
Tarih: 29-12-2017 08:38:05 Güncelleme: 29-12-2017 14:10:05 + -


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 21 Aralık 2017 tarihinde IPARD II Programı Üçüncü Başvuru Çağrı İlanına çıkmış olduklarını duyurdu.


Çankırı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı İl Koordinatörlüğü Basınla Bir Araya Geldi

Çankırı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çankırı İl Koordinatörlüğü 2017 yılında yapmış olduğu çalışmaların ve üçüncü çağrı değerlendirilmesi amacıyla basın mensupları ile toplantı yaptı.

 

Çerkeş’te tamamlanan kesimhane işletmeye geçtiğinde ilimizde besicilik yapan tüm işletmelerin ürünlerini alıp büyükşehirler başta olmak üzere pazarlama potansiyeline sahip olduğunu ifade eden TKDK Çankırı Koordinatörü Emre Akbıyık, “Kurşunlu’da süt fabrikası projemiz var. Henüz temeli atılmadı. Bu iki proje çok önemli. Bu iki projeyi sağlıklı olarak Çankırı’da hayata geçirdiğimiz takdirde et ve süt üreten çiftçimiz için büyük bir pazar oluşturmuş olacağız. IPARD programı sadece üretimi desteklediği gibi bunun paralelinde bunların işlemesini ve pazarlanmasını destekliyor” dedi.

 

Akbıyık Çankırı’da 33’ü TKDK tarafından destelenen 55 kümes bulunduğunu ve entegrelerle çalıştığının altını çizerken, “Entegrelerden civciv, yem, veterinerlik hizmeti alıyorlar, besleyip, büyütüp tekrar onlara satıyorlar. Kastamonu’da bizim desteklediğimiz projeler dahil 10 tane var. Bölgede en cazibe merkezi Bolu sonra Çankırı geliyor. Bir entegremiz vardı, yatırım yapan herkes için cazipti. Çalışmayı bırakalı ne yazık ki üreticilerimiz sorun yaşamaya başladı.” diye konuştu.

 

FETÖ başta olmak üzere terör ile ilişkisi tespit edilen kişilere verilen hibelerin geri alındığının altını çizen Akbıyık, “Geri dönük incelemelerimiz yapılıyor. Sadece hibe alanlar değil, hibe başvurusu yapanlar için geçerli. 800’e yakın projemiz emniyet müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı ile bilgilerin paylaşımıyla incelemeye alındı. Destek almış olanların 5 yıllık izleme sürecinde herhangi bir terör örgütüne üyeliği mahkeme kararı ile kesin hükme bağlanmış olması durumunda verdiğimiz hibe desteğini geri alıyoruz. Kadın ve çocuk istismarında bulunanlar kesin hüküm almaları durumunda hibe desteğinden yararlanamıyor” diye konuştu.

 

2017 yılından önemli başlıklar;

 

2 Milyon TL hibe faydalanıcılarımıza ödendi.

 

IPARD II ilk çağrı döneminde kurumumuza 383 proje başvurusu yapılmış olup, bu projelerden yatırım toplam yatırım tutarı yaklaşık 42 Milyon TL olan 66 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımları tamamlanan ve toplam hibe tutarı 2 milyon olan 47 projenin ödeme işlemleri gerçekleştirilmiştir.

 

18 Projenin Yatırımları Devam Ediyor

 

İnşaat işleri devam eden 19 projenin ödeme işlemlerinin 2018 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir. Bu projelerin büyük bölümü inşaat işlemelerini hızla sürdürmektedir. İnşaat sürecinin kış ayları dolayısı ile durması ya da gecikmesi bu projelerin ödemelerinin 2018’e sarkmasına sebep olmuştur. Bu projelerinde tamamlanası ile ilk proje başvuru çağrı döneminde 22 Milyon TL hibe kurumumuz tarafından ödenecektir. Böylece IPARD II’nin ilk çağrısını tamamladığımızda, ilimizde; süt ve kırmızı et üreten işletmelerin yanında bir kaz çiftliği, bir otel ve bir de süt fabrikası ilimize kazandırılmış olacaktır.

 

5 Ürünümüz için coğrafi işaret tescil işlemleri sürüyor.

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Çankırı İl Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından finanse edilen  “Coğrafi İşaretler Eğitimleri İle Çankırı'nın Yerel Ürünlerinden Türkiye'nin Yeni Markalarının Oluşturulması” adlı proje ile coğrafi işaretler konusunu Çankırı’nın gündemine taşıdık. Söz konusu eğitimler öncesi ülkemizde coğrafi işaret tescili bulunmayan 11 ilden birisi olan ilimizin beş ürünü için tescil süreci başlamıştır.

 

Kırsal turizm sertifikası eğitimleri:

 

Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile ortaklaşa düzenlediğimiz Kırsal Turizm konulu eğitimlerimiz neticesinde 35 kursiyerimiz sertifika almaya hak kazanmıştır. Adı geçen sertifika sahipleri konaklama, yeme – içme ve dinleme tesislerinin kurulumuna yönelik proje başvurusu yapmaları durumunda, projelerinin seçimi aşamasında öncelik kazanmış olacaklardır.

 

Tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırıyoruz

 

Çankırı’nın IPARD II desteklerinden mümkün olduğunca güçlü bir şekilde faydalanabilmesi için İldeki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş adamları, üretici birlikleri, bankalar gibi tüm paydaşlarımız ile ortak hareket edilerek Çankırı çiftçisi ve yatırımcısına ulaşılması adına geniş kapsamlı tanıtım çalışmalarına hızla başlanmıştır. Bu çerçevede hem sektörel bazda hem de ilçe bazında gerçekleştirilecek tanıtım toplantılarında vatandaşlarımızla buluşmayı planlıyoruz. Mantar yetiştiriciliği, fide fidan yetiştiriciliği, seracılık, kırsal turizm ve katma değerli ürünlerin üretimine yönelik projeler için özel bir çalışma çaba içindeyiz.

 

2018 yılından desteklenecek sektörler;

 

Ahır, ağıl ve kümeslerimizin AB standartlarına ulaşması temel hedefimiz,

 

IPARD programının temel amacı doğrultusunda ahır, ağıl ve kümeslerimizin modernizasyonu ve yeniden kurulumuna %40 ile % 70 arasında hibe desteği devam ediyor. Bu sektör kapsamında süt hayvancılığı için en az 10 en fazla 120 büyükbaş kapasiteli, besi hayvancılığı için ise en az 30 en fazla 250 büyükbaş kapasiteli ahırların kurulması amacıyla yapılacak inşaat işleri, makine ekipman alımı ve proje hazırlama masraflarına hibe imkânı sağlanmaktadır. Küçükbaş işletmelerinde ise en fazla 500 küçükbaş kapasiteli işletmeler hibe desteği başvurusunda bulunabileceklerdir.

 

Kanatlı et üreticiliği konusunda geçmiş yıllarda toplam 33 broyler tesisinin kurulmasına hibe desteği sağladık, sektörün bu destekler ile belirli bir doygunluğa ulaştığı görülmektedir. Bu nedenle süt ve kırmızı et üretimini hedefleyen ahır ve ağıllar için sıfırdan yeni yatırımların kurulmasına destek sağlanacak olmasına rağmen broyler üretiminde sadece mevcut işletmelerin modernizasyonuna destek sağlanacaktır. Kaz ve hindi yetiştiriciliği için yeni yatırımlara hibe desteği devam etmektedir.

 

Kaz eti yetiştiriciliği Çankırı için yeni bir yatırım alanı olabilir.

 

Çankırı’nın ilk kaz yetiştiriciliği tesisi, IPARD II programının ilk çağrı döneminde kurumumuzdan % 65 hibe desteği alarak Şabanözü ilçesinde kurulmuştur. Söz konusu yatırımcımız kurumdan aldığı desteğin yanı sıra kendi imkânlarıyla bir kuluçkahane kurmuş olup sektörün damızlık ihtiyacına yönelik olarak adımlar atmıştır. Bununla birlikte IPARD II programı çerçevesinde yeni kaz eti üretim tesislerinin kurulmasına yönelik hibe desteği sürmektedir. Ülkemizde kaz etinin sadece belli bir bölgede üretiliyor olması, kaz etine yönelik ilginin her geçen gün artıyor olması ve bu konuda % 60 oranında hibe fırsatları ile beraber değerlendirildiğinde kaz yetiştiriciliği sektörü Çankırı için yeni bir yatırım alanı olarak görülebilir.

 

Çankırı Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş geliştirme başlığında avantajlı iller arasında

 

Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir. Bu sektörlerde hibe oranı ise 32 ilde %55 iken, Çankırı’nın arasında bulunduğu 10 ilde % 65 olacak şekilde belirlenmiştir. Diğer bir deyişle Çankırı çiftçisi ve Çankırı kırsalına yatırım yapan girişimciler daha fazla destek alacak.

 

Kültür Mantarı Yetiştiriciliği Ve Seracılık Konusunda Öncü Olacak Projeler Hedefliyor

 

Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği başlığı Kültür mantarı, fide fidan ve süs bitkileri yetiştiriciliği alanlarını içeren geniş bir başlık olmasına rağmen geçmiş yıllarda bu sektördeki projeler aspir üretimi üzerine yoğunlaştığı görülmektedir. Yeni dönemde çiftçi ve yatırımcılarımızın bu sektörde mantar, fide ve fidan, süs bitkisi yetiştiriciliği ve diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesi konularına yönelmelerini sağlamayı hedeflemekteyiz. Söz konusu sektörde sulama sistemlerinin ve uzun ömürlü plastik ya da camdan yapılma seraların kurulması konusunda da % 65 hibe desteği almaları mümkündür.

 

Katma Değeri Yüksek Ürünler Üretimi Çankırı Ekonomisi İçin Oldukça Önemli

 

Yaptığımız çalışmalar göstermektedir ki; Çankırı ürettiği ürünleri genellikle hammadde olarak pazarlamaktadır. Bu anlamda birçok konuda üretim, işleme ve pazarlama tesislerinin kurulması konusunda ilimiz ekonomisine katkı sağlayacak projelere ihtiyaç duyuyoruz. Bu destekler aracılığıyla sütü sadece üretmek değil, sütten Çankırı Küpecik Peynirinin üretilmesi, markalanması ve pazarlanması katma değer üretecektir.

 

Burada şuna da değinmek gerekir; unlu mamullerden şekerleme ürünlerine, bakliyat işleme ve paketlemeden kaya tuzu işletmelerine, baharat işleme ve paketlemeden sabun imalatına kadar birçok kalemde yeni girişimler desteklenmektedir. Ayrıca 25 farklı kategoride el sanatları için imalat atölyeleri kurmakta IPARD destekleri ile mümkün.

 

Sadece Tarıma Destek Veriyor Algısını Yıkmak Gerekiyor

 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu olmamız nedeniyle kurumumuz ile ilgili olarak sadece bitkisel ve hayvansal üretim konusunda destek veriyor olduğumuz yönünde bir algı var. Kurumumuz gıda ürünlerinin üretimi ve işlenmesine destek vermekle birlik kırsal kalkınma politikalarına bütüncül bir yaklaşım sergilemektedir. Bu nedenle tarım ile ilgili desteklerin yanı sıra Kırsal Turizm ve Yenilebilir enerji başta olmak üzere çeşitli konularda da hibe sağlamaktayız. Yatırımcılarımız yeme içme dinlenme tesisleri, konaklama tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerini gerçekleştirileceği tesislerin kurulması için kurumumuza proje başvurusunda bulunabilirler. Kırsal Turizm konusunda Nurettin Ok Halk Eğitim Merkezi ile birlikte düzenlemiş olduğumuz eğitimlere vatandaşlarımızın göstermiş olduğu ilgi söz konusu sektörde yeni dönemde önemli yatırımların gerçekleşebileceğini göstermektedir.

 

Projelerin Kalitesinin Arttırılması Hayati Önem Taşıyor

 

Kurumumuza geçmiş dönemde yapılan başvurular değerlendirildiğinde proje sayısı konusunda önemli bir sıkıntının olmadığını söyleyebiliriz. Ancak özellikle IPARD II programının ilk çağrı döneminde ilimize ait önemli sayıda proje sıralama kriterlerinden yeterli puanı alamadığı için elendi ve hibe alamadı. Yeni dönemde üzerinde hassasiyetle duracağımız ve tanıtım çalışmalarının eksenine oturtacağımız konu Çankırı’da projelerin sıralama kriterlerine azami özen gösterilerek hazırlanması olacaktır. Sıralama kriterlerinin önemini vurgulamak amacıyla durumu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Şabanözü ilçesinde Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektöründe proje hazırlayan 55 yaşındaki bir çiftçimiz ile 35 yaşında kadın bir çiftçimiz proje başvurusu yaptığını düşünelim. Bahsedilen durumda sıralama kriterleri arasında kadınlar ve 40 yaş altında çiftçiler daha fazla puan alacağından kadın çiftçimizin projesinin kabul edilme ihtimali daha yüksek olacaktır. Özetleyecek olursak çiftçilerimiz proje hazırlıklarına başlarken öncelikle sıralama kriterlerini inceleyerek ve bu kriterlerden daha yüksek puan almaya özen göstererek hareket etmelidir.

 

Sıralama kriterleri ile ilgili söylenecek en önemli husus IPARD Programı hibelerinin daha fazla kitleye ve olabildiğince küçük işletmelere ulaştırılması çabasıdır. Küçük ölçekli işletmeler ve gerçek kişiler ya da üretici örgütleri tarafından sunulan projeler daha yüksek puan almaktadır.

 

Yatırımcılarımızı Kurumumuza Davet Ediyoruz.

 

IPARD II destekleri Kırsal alanlarımızın sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Program kapsamında geçtiğimiz dönemlerde de ilimizde önemli bir araç vazifesi gördü. Yeni dönemde hem proje sayısında artış hem de programda desteklenen ancak geçmiş dönemlerde ilimizde çok fazla ilgi görmeyen sektörlerde de projelerin geliştirilmesini temel amaç olarak belirlemiş bulunmaktayız. Bu noktada tüm yatırımcılarımızı ve çiftçilerimizi kurumumuzu ziyaret etmeye, bilgi almaya davet ediyoruz.

 

Katkılarından dolayı basın mensuplarına sonsuz teşekkür ederiz.

 

Çankırı ekonomisini geliştirmek, çiftçi ve yatırımcılarımızın IPARD programı çerçevesinde sağlanan hibe desteklerinden azami ölçüde yararlanabilmesi adına yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, ilde görev yapan basın temsilcilerinin desteğini her zaman yakından hissettik. Bu anlamda siz değerli basın mensuplarına kurumumuz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. 

 

 

 

 

 

 
Bu haber 1614 defa okunmuştur.

Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İlginizi Çekebilecek Diğer Güncel Kategorisi Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANAN HABERLER
YUKARI