Çankırı'da İmalat Sektörü Büyürken İŞKUR'dan Destek Alıyor!

Türkiye İş Kurumu, üstlendiği yasal ve sosyal sorumluluğun bilinciyle her geçen gün daha da genişleyen bir kitleye hizmet vermektedir.

Çankırı'da İmalat Sektörü Büyürken İŞKUR'dan Destek Alıyor!
31 Ekim 2019 - 16:00

İstihdamın korunması ve geliştirilmesi ile işsizliğin önlenmesi faaliyetleriyle birlikte ulusal istihdam politikasının oluşturulmasında rol alan ve işgücü piyasasının en önemli aktörlerinden biri olan İŞKUR; hem aktif hem de pasif istihdam politikaları doğrultusunda işgücü ve işverene yönelik birçok kamu hizmeti sunmaktadır. İşgücü piyasası verilerini yüz yüze görüşmelerle elde edip bu verileri analiz eden, yorumlayan ve işgücünün istihdam edilebilirliğini artırmaya yönelik işgücü yetiştirme, mesleki eğitim ve işgücü uyum programları geliştirerek uygulanması konusunda önemli görevler yerine getirmektedir.

 

Türkiye İş Kurumu, üstlendiği yasal ve sosyal sorumluluğun bilinciyle her geçen gün daha da genişleyen bir kitleye hizmet vermektedir. İşgücünün arz ve talep kısmını iyi analiz edip geleceğe yönelik istihdam politikalarını daha sağlıklı bir şekilde planlamak İŞKUR ile birlikte sosyal politikayla ilgilenen tüm kişi ve kurumlar için çok önemlidir.

 

Kurumumuz İşgücü Piyasası Araştırması ile kuruma erişemeyen birçok işverenle yüz yüze görüşerek hem işgücü piyasası hakkında bilgi toplamakta hem de işverenlerin işgücü ihtiyacını en kısa sürede karşılamaya çalışmaktadır. Türkiye Geneli ve il düzeyinde cinsiyet bazında mevcut çalışan sayısı, açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ile geçmiş ve gelecek dönem istihdam eğilimlerine dair bilgiler derlenmiştir. Aynı zamanda ziyaret edilen işverenlerimize kurumumuzun hizmetleri hakkında danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

 

Bu bağlamda ziyaret edilen işverenler Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile bazı büyük illerde örneklem diğer illerde ise tam sayım olmak üzere belirlenmiştir. 2019 yılı Nisan-Mayıs döneminde büyük çoğunluğu 20 ve üzeri kişi istihdam eden 83 bin 887 işletmeye iş ve meslek danışmanlarımız tarafından ziyaret gerçekleştirilerek işveren veya işveren temsilcisi ile görüşülüp işyeri bilgi formu doldurulmuştur. Çankırı’da ise bu kapsamda planlanan 136 işletmeden veri derlenmiştir.

 

İŞKUR, Çankırı ilinde 20+ istihdamlı 136 işletmeyi ziyaret ederek eleman ihtiyaçlarını tespit etti. Piyasanın önde gelen faaliyetleri İmalat, Toptan ve Perakende Ticaret ve İnşaat sektörlerinde yer almaktadır.

 

Çankırı genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinin %19,6’sında 654 kişilik açık iş olduğu tespit edilmiştir. Çankırı genelinde açık iş oranı % 4,9 olarak hesaplanmış ve en yüksek açık iş oranına sahip sektör %36,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü olmuştur.

 

Açık işi en çok olan işletmeler 586 kişilik açık iş ile İmalat sektöründendir. İş yeri bazında İmalat sektörünü 24 kişilik açık iş ile Toptan ve Perakende Ticaret sektörü takip etmektedir. İşverenlerin en çok talepte bulundukları meslekler Beden İşçisi ( Genel ), Örgü Makinası Operatörü’ dür. Açık işlerde en çok aranılan ilk üç beceri Yeterli Mesleki/Teknik Bilgi ve Tecrübe, İletişim ve İfade Yeteneği ve Takım Çalışmasıdır. İşverenler talep ettikleri açık işleri en çok İŞKUR aracılığı ile aramaktadır.

 

Açık işlerin meslek gruplarına göre dağılımı incelendiğinde; en fazla açık işin toptan ve perakende ticaret meslek grubunda olduğu tespit edilmiş olup bu meslek grubunda araştırma döneminde 475 kişilik açık iş mevcuttur. Çankırı ilinde en fazla açık işi olan ilk üç meslek grubu; Teknisyenler, Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar ile Nitelik Gerektirmeyen Mesleklerdir. İl genelinde açık işlerin yüzde 75,2’si için öğrenim durumu lise altı talep edilmiştir.

 

Çankırı ilinde araştırma kapsamındaki 20+ istihdamlı işyerlerinin %32,3’ünde 185 kişinin temininde güçlük çekilmektedir. Eleman temininde en çok güçlük çekilen meslekler; Sanatkârlar ve İlgili İşlerde Çalışanlar, Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar, Hizmet ve Satış Elemanları, Teknisyenler, Teknikerler ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları, Nitelik Gerektirmeyen Meslekler, Profesyonel Meslek Mensupları ve Yöneticiler meslekleridir.

 

Çankırı genelinde 20+ istihdamlı işyerlerinde 1.037 kişilik istihdam artışı beklenmektedir. İşverenler, 2020 yılı Nisan ayı sonuna kadar istihdamlarının % 8,7 oranında artmasını öngörmektedirler. En fazla istihdam artışı beklenen sektörler İmalat, İnşaat ile Toptan ve Perakende Ticaret’tir. Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar), Diğer İmalat ve İlgili İsçiler (Makine İle), Ütücü, Paketleme İşçisi, Örgü Makinası Operatörü, Örgü Makinesi Operatörü (Bilgisayarlı)/Trikotaj, Metal İşleri Seri Üretim Tezgâh İşçisi, Makineci (Dikiş), Beden İşçisi (Genel) mesleklerinde istihdam artışı beklenirken İnşaat İşçisi, Elektronik Haberleşme Teknisyeni, Elektronik ve Haberleşme Mühendisi, Temizlik Görevlisi, Asansör Montaj Ustası mesleklerinde istihdam azalışı beklenmektedir.

 

İşgücü Piyasası Araştırma Raporu ayrıntıları ile birlikte ilerleyen günlerde www.iskur.gov.tr adresinden yayınlanacaktır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu haber 1368 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum