Çankırı Milletvekilimiz Pelin Yılık TBMM'de Basın Açıklaması Yaptı

Yılık, "Engelli çocuk sahibi annelerin yaşadığı güçlüğü gidermek elbette mümkün değildir, fakat onlara ses olmak mümkündür." dedi.

Çankırı Milletvekilimiz Pelin Yılık TBMM'de Basın Açıklaması Yaptı
01 Aralık 2023 - 13:04 - Güncelleme: 01 Aralık 2023 - 13:09
MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Çankırı Milletvekilimiz Pelin Yılık hanımefendinin “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” dolayısıyla TBMM’de yaptığı basın açıklaması.

Değerli Basın Mensupları,

Bugün sizlerin önemli bir tarihe dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü. Birleşmiş Milletler tarafından engellilerin toplumsal yaşama, tam ve diğer bireylerle eşit katılım sağlamalarına ilişkin çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda engellilerin sorunlarına odaklanmak ve onları daha iyi anlayabilmek için 3 Aralık, 'Uluslararası Engelliler Günü' olarak ilan edilmiştir.

Böylesine önemli bir konu yılın yalnızca bir günü ya da bir haftası değil yaşam boyu en önemli gündem başlıklarımız arasındadır ve olmalıdır.

Bugünün amacı sadece engellileri hatırlamak değil; engelliler ve  yüzyüze kaldıkları engeller konusunda dünya çapında toplumsal farkındalığı arttırmak, eğitim, sağlık, çalışma hayatında yaşadıkları sorunlara dikkat çekmektir. Bir başka ifadeyle onları toplum içinde ayrıştırmak değil; toplumla bütünleşmelerini, sağlayacak yolları aramak onlar için bir anlamda fırsat eşitliği sağlamaktır.

Bu konuda gerekli toplumsal farkındalığın sağlanması hususunda siz değerli basın mensuplarının katkısının önemini vurgulamak istiyorum. Engelli bireylerimizin ayrıştırmaya toplumdan soyutlamaya tabi tutulmadıkları bir dünya oluşturmak mümkündür. Bu sebeple basın toplantısını düzenlemiş bulunuyorum.

Bireyin fiziksel özelliği, onun içinde yaşadığı toplumun bir parçası olmasının engelleyicisi değildir, ancak engelliliğe yüklenen anlam bu durumun yaratıcısıdır. Bu açıdan baktığımızda; toplumun engellilik konusundaki doğru tutumu ihtiyaçların sistemli karşılanması ve, diğerlerinin bakış açıları ile ilgilidir.

Engellilik, sadece bir sağlık sorunu değildir.Engelli olma hali;bir bireyin vücut özellikleri ile yaşadığı toplumun özellikleri arasındaki etkileşimi yansıtan karmaşık bir durumdur. Engelli insanların birçok hizmete erişimde engellerle karşı karşıya olduğu bilinmektedir.Engelli bireylerin de engelli olmayan insanlarla aynı ihtiyaçlara sahip olabileceği göz ardı edilmekte veya yok sayılmaktadır.Bu insanlarında duygularının ,isteklerinin hayallerinin olduğu engelli olmayan bireyler kadar,onlarında eşit haklara sahip oldukları unutulmamalıdır. Engelli bireylerin yaşamdan beklentilerini,hayallerini korkularını, hoşlandıkları faaliyetleri yerine getirmeleri noktasında en büyük sorumluluğun biz siyasetçilere düştüğünü ifade etmek isterim.

Engelli bireylerin yaşadıkları toplumda iş edinme, evlilik, boş zaman değerlendirme, meslek edinme ve eğitim fırsatlarını yakalayabilmeleri onların sosyal statü kazanımında ve dolayısıyla sosyal tanımlamalar çerçevesinde toplumla bütünleşmesinde belirleyicidir. Engelli olmanın sosyal ve kültürel anlamını tanımlamak ve onu etkileyen faktörleri analiz etmek, toplumu ve onu oluşturan bireyleri daha net anlamak ve sorunlarına çözüm önerileri getirmek açısından önemlidir. Engel kavramı sadece bireyi ilgilendirmez. Çünkü engelli bir birey, sosyal ortamda sürekli başka engellerle karşılaşmaktadır. Bu engeller: toplumdan dışlanma, ayrımcılık ve ön- yargılardır. Engelliler, top- lumun diğer üyeleriyle aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip, hizmet görmeye ve düşünülmeye layık ve öte yandan da diğer bireylerle aynı sorumlulukları taşıması gerekli kişiler olarak kabul edilmelidir. Toplumsal farkındalık seviyesinin artırılması için engellilerimizin daha fazla toplumun içinde yer alması, anaokulu seviyesinde engellilerle ilgili farkındalık yaratacak eğitim politikalarına yer verilmesi gerekli ve kaçınılmaz bir gerçektir.

Her insan için olduğu gibi,engelliler içinde,toplumsal yaşama katılarak kendini gerçekleştirme,hem bir gereksinim hem de bir haktır.bu gereksinim karşılanmadığında,bireyde doyumsuzluk ve yetersizlik duygusu gelişir. ‘Farklı olmak ‘farklı muameleye tabi tutulmanın’ haklı gerekçesi olamaz.Engellilerde herkes gibi başka hiçbir sebeple değil salt insan oldukları için bir onurlu yaşamı haketmektedirler.

Saygıdeğer Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in de ifade ettikleri gibi “Engellilik insani bir halin özeti olup herkesin, her an başına gelebilecektir. Bir engel varsa o da kalplerdeki tortular, vicdandaki lekelerdir. “Bu farkındalık ve bilinçle engelli bireylerimizin ve engelli kadınlarımızın ihtiyaç, beklentilerini anlamak, farkında olmak, toplumsal yaşama hızlı birşekilde uyumlarını sağlamak için çalışmak görevimizdir. Engelli bireylerin engellerini omuzlayan ebeveynlerini özellikle annelerini bu noktada unutmamak gerekmektedir. Anneler ekonomik, sosyal, duygusal ve fiziksel bir çok güçlükle mücadele etmektedirler. Engelli çocuk sahibi annelerin yaşadığı güçlüğü gidermek elbette mümkün değildir, fakat onlara ses olmak mümkündür.

Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken, 3 Aralık Dünya engelliler gününün toplumda uluslararası farkındalık anlamında gerekli katkıyı sağlamasını temenni ediyorum. Siz değerli basın mensuplarımızın aziz milletimize gerekli mesajları aktarmanızı diliyorum. Teşekkür ediyorum.

Bu haber 2052 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Musa Kaya
    2 ay önce
    Çankiri devlet hastanesinden ankaraya sevk edilmek istemiyoruz artık