Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


Anlaşmalı Boşanma Davaları

09 Şubat 2024 - 13:23

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Anlaşmalı boşanma davası, evlilik birliğinin karşılıklı rıza ve anlaşma yoluyla sonlandırılmasını sağlayan yasal bir süreçtir. Türk Medeni Kanunu'nun 166/3 maddesi uyarınca düzenlenen bu süreç, eşler arasında uyum ve anlayışla gerçekleşen bir boşanma türüdür. Anlaşmalı boşanma, çekişmeli boşanma süreçlerine göre daha hızlı ve daha az maliyetli olabilir. Bu süreç, özellikle de çocukların ve tarafların gelecekteki ilişkilerini olumlu bir şekilde etkileyebilir.
 1. Genel Bakış ve Şartlar:
 1. Evlilik Süresi: Anlaşmalı boşanma sürecinde, evliliğin süresi önemli bir faktördür. Türk Medeni Kanunu m. 166/3'e göre, anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekir. Bu kural, aşağıdaki nedenlerle önemlidir:
 • Evlilik Bağının Değerlendirilmesi: Bu süre, evlilik bağının ciddiyetini ve tarafların evlilik kararını yeterince değerlendirme zamanı bulduklarını teminat altına alır.
 • Hesaplama Yöntemi: Süre hesaplaması evlenme tarihi itibariyle yapılır. Bu, tarafların evlilik süresini objektif bir şekilde belirlemelerini sağlar. Fiziksel birliktelik şartı aranmaz, yani tarafların aynı çatı altında yaşamış olmaları gerekmez.
 1. Ortak Başvuru veya Kabul: Anlaşmalı boşanmada, tarafların ortak bir irade beyanı gereklidir. Bu durum, tarafların boşanma kararında hemfikir olduklarını ve süreci birlikte yürütmeye kararlı olduklarını gösterir:
 • Ortak Başvuru: Eşler, birlikte mahkemeye başvurabilir. Bu, tarafların anlaşmalı boşanma konusunda mutabık kaldıklarını ve süreci birlikte yürütmek istediklerini gösterir. Ortak başvuru, sürecin daha hızlı ve uyumlu ilerlemesine yardımcı olur.
 • Başvurunun Kabulü: Eğer bir eş mahkemeye tek başına başvurduysa, diğer eşin bu başvuruyu kabul etmesi gerekir. Bu durumda, mahkeme sürecinde hakim, tarafların boşanma iradesini bizzat dinler ve duruşma zaptına işler. Bu, kararın her iki taraf tarafından da anlaşıldığını ve kabul edildiğini doğrular.
 1. Mali ve Velayet Düzenlemeleri: Anlaşmalı boşanmada, mali düzenlemeler ve çocukların velayeti gibi konular, tarafların uzlaşması gereken en önemli meselelerdir:
 • Mali Düzenlemeler: Tarafların mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı, borçların nasıl karşılanacağı, nafaka ödemeleri gibi konularda anlaşmaya varmaları gerekir. Bu anlaşmalar, her iki tarafın da mali güvenliğini ve adil bir dağılımı teminat altına almak için tasarlanmıştır. Mahkeme, sunulan anlaşmanın adil ve makul olup olmadığını değerlendirir ve gerekirse taraflara düzenleme yapma şansı verir.
 • Velayet ve Çocukların Durumu: Eğer çocuklar varsa, onların velayeti, eğitim, sağlık, bakım ve nafaka gibi konularda taraflarca bir anlaşmaya varılmalıdır. Mahkeme, bu anlaşmaların çocukların en iyi menfaatlerine hizmet ettiğinden emin olmak için titizlikle inceleme yapar. Çocukların yararına olmayan herhangi bir anlaşma durumunda, mahkeme gerekli değişiklikleri yapma veya yeni düzenlemeler önerme hakkına sahiptir.
Bu üç temel unsur, anlaşmalı boşanma sürecinin adil, düzenli ve her iki tarafın da haklarının korunduğu bir şekilde ilerlemesini sağlamak için hayati öneme sahiptir. Tarafların bu süreci anlayışla ve işbirliği içinde yürütmeleri, olumlu bir sonuç alınmasını ve tarafların gelecekteki ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde devam etmesini sağlar.
B) Mahkeme Süreci ve İrade Beyanı:
1. Mahkeme Süreci: Anlaşmalı boşanma sürecinde mahkeme, eşlerin ortak iradesini ve boşanma kararının her iki taraf için de adil olduğunu doğrulamak için kritik bir rol oynar.
 • Dava Açma: Taraflar, birlikte ya da tek başına boşanma dilekçesiyle mahkemeye başvurabilirler. Eğer tek başına başvuru yapılırsa, diğer eşin davayı kabul etmesi gerekir. Bu süreç, evrakların hazırlanması, dilekçenin sunulması ve duruşma tarihlerinin belirlenmesini içerir.
 • Duruşma Süreci: Duruşmalar, eşlerin boşanma isteklerini ve anlaşma şartlarını açıkça ifade etmeleri için bir platform sunar. Mahkeme, eşlerin karşılıklı rızasını, anlaşmanın adil şartlarını ve çocuklar varsa onların menfaatlerini göz önünde bulundurur.
 • Eşlerin Beyanı ve İfade Özgürlüğü: Mahkeme, eşlerin ifadelerini doğrudan dinler ve herhangi bir baskı veya etki altında olmadıklarından emin olmak için sorular sorar. Eşlerin beyanları, mahkemenin boşanma kararını vermeden önce kendi serbest iradeleriyle ve tam bir anlayışla hareket ettiklerini doğrulamak için hayati önem taşır.
 • Hukuki Danışmanlık ve Temsil: Taraflar genellikle, sürecin her aşamasında onları temsil etmek ve rehberlik etmek için bir avukat tarafından temsil edilirler. Avukatlar, müvekkillerinin haklarını korumak, anlaşma şartlarını müzakere etmek ve mahkeme sürecini yönetmek için gereklidir.
2. İrade Beyanı: İrade beyanı, anlaşmalı boşanma sürecinin temel taşıdır. Mahkeme, tarafların gerçek niyetlerini anlamak ve herhangi bir zorlama veya yanıltıcı durum olmadığından emin olmak için bu beyanları dikkatle değerlendirir.
 • Serbest ve Bilinçli İrade: Mahkeme, eşlerin boşanma kararlarının gerçekten serbest ve bilinçli bir şekilde verildiğine kanaat getirmek için eşlerin ifadelerini dikkatlice dinler. Bu, eşlerin herhangi bir dış baskı, zorlama, aldatma veya yanlış anlama olmaksızın karar verdiklerini doğrulamak içindir.
 • Anlaşma Şartlarının Kabulü: Eşlerin, mali düzenlemeler, çocukların velayeti, nafaka ve diğer boşanma koşulları gibi anlaşma şartlarını açıkça anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan etmeleri gerekir. Mahkeme, bu şartların her iki taraf için de adil ve makul olduğundan emin olmak için anlaşmayı inceleyecektir.
 • Özel Durumlar: Vesayet altındaki kişiler veya iletişimde engeli olan kişiler için mahkeme, özel düzenlemeler yapar. Bu, eşlerin iradelerinin serbestçe ve doğru bir şekilde ifade edildiğinden emin olmak için gerekli destekleyici hizmetlerin veya uzmanların sağlanmasını içerebilir.
Mahkeme süreci ve irade beyanı, anlaşmalı boşanma davalarında adil ve doğru bir sonuca ulaşılmasını sağlamak için hayati önem taşır. Her iki taraf için de adil ve kapsamlı bir anlaşmaya varılmasını temin etmek, tarafların, avukatlarının ve mahkemenin ortak sorumluluğudur. Bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanması, tarafların gelecekteki ilişkileri ve çocukların refahı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabilir.

C) Mali ve Velayet Düzenlemeleri:

1. Mali Düzenlemeler: Anlaşmalı boşanmalarda mali düzenlemeler, tarafların mal varlıklarının nasıl paylaşılacağı, nafaka ödemeleri ve diğer mali yükümlülüklerle ilgili yapılan anlaşmaları içerir. Bu düzenlemeler, boşanmanın en hassas ve önemli bölümlerinden biridir çünkü tarafların gelecekteki mali güvenliğini doğrudan etkiler.
 • Mal Paylaşımı: Taraflar, evlilik sırasında edinilen mal varlıklarını nasıl paylaştıklarını belirler. Bu, gayrimenkuller, banka hesapları, değerli eşyalar ve diğer varlıklar gibi somut mülkleri kapsayabilir. Ayrıca, tarafların borçları da paylaşılır.
 • Nafaka: Eşlere ve varsa çocuklara ödenecek nafaka miktarı ve süresi belirlenir. Nafaka, boşanmadan etkilenen eşin ve çocukların mali ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmıştır. Taraflar, hem yoksulluk nafakası hem de çocuk nafakası konusunda anlaşabilirler.
 • Diğer Mali Konular: Emeklilik hakları, sigorta poliçeleri ve diğer mali yatırımlar gibi konular da anlaşmanın bir parçası olabilir.
Mahkeme, tüm bu mali düzenlemelerin adil ve eşit olduğundan, tarafların rıza gösterdiği ve hukuki açıdan geçerli olduğundan emin olmak için inceleme yapar. Anlaşmanın herhangi bir tarafın hakkını ihlal ettiğini veya tarafların birinin mağdur edildiğini düşünürse, mahkeme değişiklik yapılması için taraflara süre verebilir veya anlaşmayı reddedebilir.

2. Velayet ve Çocukların Durumu: Çocukların velayeti, boşanma sürecinde en hassas konulardan biridir. Mahkeme, çocukların en iyi çıkarlarını her zaman gözetir ve çocukların güvenliği, sağlığı ve mutluluğunu temin etmek için çalışır.
 • Velayet Anlaşması: Ebeveynler, çocukların kiminle yaşayacağını, diğer ebeveynin çocuklarla ne sıklıkta ve nasıl zaman geçireceğini, tatil düzenlemelerini ve diğer önemli kararları içeren bir velayet planı üzerinde anlaşabilirler.
 • Çocuk Nafakası: Ebeveynlerin çocuklarının maddi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptığı düzenlemeler. Bu, eğitim, sağlık hizmetleri, giyim, yiyecek ve diğer temel ihtiyaçlar gibi konuları kapsar.
 • Çocukların Mal Varlığı: Eğer varsa, çocukların adına yapılan yatırımların veya mal varlıklarının nasıl yönetileceği ve korunacağı da anlaşma kapsamında olabilir.
Mahkeme, tarafların velayet ve çocuk nafakası ile ilgili yaptığı anlaşmaları inceleyerek, bunların çocukların en iyi çıkarlarına hizmet ettiğinden emin olur. Anlaşmanın çocukların yararına olmadığına karar verirse, mahkeme gerektiğinde anlaşmayı değiştirebilir veya yeni düzenlemeler yapabilir. Çocukların durumu, mahkeme tarafından dikkatlice değerlendirilir ve çocukların menfaatleri her zaman en üst sırada yer alır.
Bu mali düzenlemeler ve velayet planları, boşanma sürecinin en kritik yönleridir. Uzman bir avukatın rehberliği, bu konularda tarafların haklarının korunmasını ve adil bir anlaşmaya varılmasını sağlamada çok önemlidir.
D) Değerlendirme ve Sonuç: Anlaşmalı boşanma süreci, evlilik birliğinin sonlandırılması için taraflar arasında karşılıklı anlayış ve uyum içinde ilerleyen bir süreçtir. Bu sürecin başarıyla tamamlanması, tarafların karşılıklı saygı, açıklık ve adil bir anlaşmaya varma isteğine bağlıdır.
 1. Serbest İrade ve Karşılıklı Anlaşma: Anlaşmalı boşanmanın temelinde, tarafların serbest iradeleriyle ve karşılıklı rıza ile aldıkları kararlar yatar. Bu süreç, eşlerin, çocukların menfaatlerini ve kendi geleceklerini koruyacak şekilde düşünülmüş ve planlanmış bir anlaşma yapmalarını gerektirir. Mahkeme, bu karşılıklı anlaşmanın adil ve hukuka uygun olduğundan emin olmak için, tarafların beyanlarını ve anlaşma detaylarını dikkatle inceleyerek süreci yönlendirir.
 2. Mahkeme Süreci ve Hukuki İnceleme: Anlaşmalı boşanma, tarafların mahkeme huzurunda yaptıkları beyanlar ve sundukları anlaşma ile sonuçlanır. Mahkeme, anlaşmanın taraflar ve varsa çocuklar için adil ve uygun olduğuna karar vermeden önce, tüm yönleriyle hukuki bir inceleme yapar. Bu inceleme, tarafların serbest irade ile hareket ettiklerini, anlaşmanın hukuki standartlara uygun olduğunu ve çocukların en iyi menfaatlerinin korunduğunu temin eder.
 3. Kusursuz ve Hızlı Süreç: Anlaşmalı boşanma, kusur araştırması yapılmadan ve çekişmeli boşanma süreçlerinin getirebileceği zorluklar ve gecikmeler olmaksızın gerçekleşir. Bu, tarafların daha az çatışma ve stresle, daha hızlı ve uyumlu bir şekilde yollarını ayırabilmelerini sağlar. Ancak, bu sürecin adil bir şekilde tamamlanabilmesi için tarafların anlaşma şartlarına titizlikle uygun hareket etmeleri ve mahkemenin düzenlemelerine açık olmaları gerekir.
 4. Hukuki Destek ve Rehberlik: Boşanma avukatları, müvekkillerini bu süreçte adım adım yönlendirerek, kanunun öngördüğü şartlara uygun bir boşanma protokolü hazırlarlar. Avukatlar, müvekkillerine mahkeme sürecini, anlaşmanın şartlarını ve boşanmanın sonuçları hakkında bilgi verir, böylece tarafların bilinçli ve hukuka uygun kararlar almasına yardımcı olurlar.
 5. Uzlaşma ve Geleceğe Yönelik Çözümler: Anlaşmalı boşanma, tarafların geçmişteki problemleri geride bırakarak ve geleceğe daha pozitif bir bakış açısıyla ilerlemelerini sağlayan bir uzlaşma yoludur. Bu süreç, özellikle çocukların varlığında, ebeveynler arasındaki iletişimin korunmasına ve çocukların her iki ebeveynle de sağlıklı ilişkiler kurmasına olanak tanır.
Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma süreci, tarafların, çocukların ve toplumun genel menfaatine hizmet eden, kusurlu ve çekişmeli süreçlerin aksine, daha adil, hızlı ve az çatışmalı bir yol sunar. Tarafların ve avukatlarının bu süreci dikkatle yönetmeleri, tarafların ve çocukların geleceğinin korunmasına katkıda bulunur.

Örnek olaylar:


1.Örnek Olay: Ankara'da yaşayan Elif ve Ahmet çifti, 5 yıllık evliliklerinin ardından ortak bir kararla boşanmaya karar verdiler. Evlilikleri boyunca biriktirdikleri mal varlıkları ve birlikte büyüttükleri 7 yaşındaki kızları Zeynep, bu kararı alırken en çok düşündükleri konulardı. Ankara'da birlikte yaşadıkları ve birçok anı paylaştıkları evleri, bu sürecin en önemli parçasıydı.
 1. Ortak Karar ve Mahkeme Süreci:
  • Elif ve Ahmet, boşanma kararlarını verirken, birbirlerine karşı saygılı ve anlayışlı bir tutum sergilediler. Ankara Aile Mahkemesi'ne birlikte başvurdular ve ortak bir boşanma dilekçesi sundular. Dilekçede, her ikisinin de boşanma kararını serbest iradeleriyle aldıkları ve anlaşmalı boşanma şartlarında anlaştıkları belirtildi.
 1. Mali ve Velayet Düzenlemeleri:
  • Mal Paylaşımı: Elif ve Ahmet, Ankara'daki evleri ve diğer varlıklarının paylaşımı konusunda adil bir anlaşmaya vardılar. Her ikisi de, diğerinin mali güvenliğini korumayı ve adil bir paylaşım yapmayı hedefledi.
  • Çocukların Durumu: Zeynep'in velayeti konusunda, her iki ebeveyn de Zeynep'in menfaatlerini önceliklendirdi. Ortak bir velayet planı oluşturdular ve Zeynep'in hem annesi hem de babasıyla düzenli ve sağlıklı bir ilişki sürdürmesini sağlayacak bir düzenlemeye vardılar. Zeynep için uygun bir çocuk nafakası miktarı belirlendi ve her iki ebeveyn de Zeynep'in eğitimi ve genel refahı için sorumluluk almayı kabul etti.
 1. Mahkeme Kararı ve Sonuç:
  • Ankara Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, hakim Elif ve Ahmet'in iradelerini bizzat dinledi ve anlaşma şartlarını inceledi. Mahkeme, tarafların sunduğu anlaşmanın her iki taraf ve Zeynep için adil ve uygun olduğuna kanaat getirdi ve boşanma kararını onayladı.
  • Elif ve Ahmet, mahkemenin rehberliği ve kararlarına saygı göstererek, boşanma sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamladılar. Zeynep'in refahını ve geleceğini koruma konusunda ortak bir anlayışa sahip oldular ve boşanma sonrası yaşamlarını bu anlayış çerçevesinde düzenlediler.
Bu örnek olay, Ankara'da gerçekleşen ve tarafların serbest iradeleriyle, çocuklarının menfaatlerini ön planda tutarak ve mahkemenin hukuki rehberliği altında adil ve uyumlu bir şekilde ilerleyen anlaşmalı boşanma sürecini yansıtmaktadır. Ancak, unutulmamalıdır ki her boşanma davası benzersizdir ve kendi özgül koşullarını içerir.

2. Örnek Olay: Aylin ve Berk, Ankara'da yaşayan bir çifttir. Berk profesyonel bir kariyere sahipken, Aylin evin idaresini üstlenmiş ve iş hayatından uzak durmuştur. Evliliklerinin ilk yılında, çiftin beklentileri ve yaşam tarzları arasındaki farklılıklar belirginleşti. Aylin, evde daha fazla zaman geçirdikçe, Berk'in iş hayatının evliliklerine yansıyan stresi ve baskısını hissetmeye başladı. İletişim eksiklikleri ve anlaşmazlıklar, evliliklerinin temelini sarsmaya başladı.
 1. Ortak Karar ve Mahkeme Süreci:
  • Aylin ve Berk, evliliklerini sonlandırmak konusunda karşılıklı anlayış içinde hareket etti. İlişkilerinin gelecekte iyileşme ihtimali düşük olduğunu kabul ederek, Ankara'daki yerel Aile Mahkemesi'ne birlikte başvurdular. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde, her iki tarafın da karşılıklı rıza ile boşanma kararı aldığı belirtildi.
 1. Mali Düzenlemeler:
  • Mal Paylaşımı: Aylin ve Berk, evlilikleri sırasında birlikte edindikleri mal varlıklarını adil bir şekilde paylaşmaya karar verdiler. Ankara'da birlikte yaşadıkları ev, araç ve diğer değerli eşyalar, karşılıklı anlaşma ile paylaşıldı.
  • Nafaka ve Mali Destek: Aylin, evlilik süresince çalışmadığı ve ev işlerine odaklandığı için, Berk ile nafaka konusunda görüşmelere başladı. Taraflar, Aylin'in mali bağımsızlığını korumasını ve yaşam standardını sürdürebilmesini sağlayacak adil bir nafaka anlaşmasına vardı.
 1. Mahkeme Kararı ve Sonuç:
  • Ankara Aile Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada, hakim Aylin ve Berk'in karşılıklı rızalarını, mal paylaşımını ve nafaka anlaşmasını dikkatle inceledi. Hakim, tarafların sunduğu anlaşmanın her iki taraf için de adil olduğuna ve Aylin'in mali durumunu destekleyecek şekilde yapıldığına kanaat getirdi ve boşanma kararını onayladı.
  • Aylin ve Berk, mahkemenin kararlarına saygı göstererek ve birbirlerine karşı olgun bir tutum sergileyerek boşanma sürecini hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamladılar. Aylin, Berk'ten aldığı mali destekle yeni bir yaşam kurmaya başladı, Berk ise iş hayatına odaklanmaya devam etti. Her iki taraf da kendi yollarına devam etme konusunda kararlıydı ve bu süreç, ikisinin de Ankara'da yeni bir başlangıç yapmasına olanak tanıdı.
Bu örnek olay, Ankara'da yaşayan ve çalışmayan bir kadının perspektifinden anlaşmalı boşanma sürecini yansıtmaktadır. Her boşanma davası benzersizdir ve kendi özgün koşullarını içerir; bu nedenle, gerçek hayattaki durumlar bu örnekteki gibi olmayabilir.

Bu yazı 585 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum