Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

30 Eylül 2019 - 22:09

İş sözleşme iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir. Bu sözleşme uyarınca işçi belli bir iş görme işveren ise bu işin karşılığında ücret ödemeyi kabul ettiği bir sözleşmedir.

 

Burada belli bir iş görme tanımı neyi ifade ediyor?

 

İş Kanunu 22. Madde "iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşulları" olarak tanımlamıştır. İşin mahiyeti iş sözleşmesi ile kararlaştırılacağı gibi süre gelen iş yeri uygulamaları ile de belli olabilir.

 

İş sözleşmesinde belirli bir iş ve karşılığında bir ücret belirlenir. İşveren işin niteliğini ve yahut ücreti işçi aleyhine değiştirmesi işçinin kabulüne bağlıdır. Aynı kanun maddesinin devamında "esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir" denilerek iş verenin çalışma koşullarının değiştirilmesini yazılı bildirim şartına bağlamıştır. Yazılı olarak çalışma koşulları işçi aleyhine değiştirilemez.

 

Yazılı bildirimden sonra 6 Gün içinde işçi çalışma koşullarındaki değişikliği kabul ederse çalışma koşulları değişir. Fakat cevap vermezse veyahut kabul etmezse çalışma koşulları değiştirilemez.

 

Yazılı bildirime rağmen işçi kabul etmez veyahut cevap vermez ise yine aynı kanun maddesinin devamında "işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir." hükmünü getirmiştir. Dolayısıyla çalışma koşullarındaki değişikliği işçi kabul etmezse işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını öne sürerek iş sözleşmesini fesih edebilir. Burada kanun maddesinden anlaşılacağı üzere işverenin bu değişikliğin haklı sebeple olduğunu ispatlamak zorundadır.

 

Bu kurallar ışında işçinin sözleşmesi fesih olduğu takdirde işçi açısından işe iade davası ve alacak davası (kıdem, ihbar, UGBT vs.) açma hakkı ortaya çıkmaktadır.

 

İş sözleşmesinde işçinin her türlü değişikliğini kabul eden maddeler olduğu takdirde işveren yönetim hakkı kapsamında çalışma koşullarını değiştirebilir. Fakat tek tip sözleşme olarak Borçlar Kanunda tanımlanan sözleşme hükümleri geçersizdir. Şöyle Ki; Sözleşmenin geçerli olabilmesi için tarafların iradesini tam olarak yansıtması gerekir. Bütün işçileri imzalatılan ve işçilerin kendi okumadan/değişiklik yapmadan imza ettiği sözleşmeler geçersizdir.

 

Çankırı Barosu Avukatı Rüstem Karadeniz

Bu yazı 2487 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum