Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


Evlilik Sebebiyle İş Akdinin Feshi

22 Ağustos 2020 - 10:16

Evlilik Sebebiyle İş Akdinin Feshi

Halen yürürlükte olan 1475 sayılı kanunun 14. maddesine göre kadın işçi resmi olarak evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde evlilik sebebiyle istifası haklı nedenle fesih sayılır ve kıdem tazminatına hak kazanır.

Fesih Hakkı ve Kullanım Süresi:

Fesih hakkı sadece kadın işçiye tanınmış olup erkek işçiler bu haktan yararlanamaz. Resmi işlemler tamamlandıktan 1 yıl içinde kullanılabilir. Evlilik olmadan yapılan fesih haksız fesihtir. İşçinin ihbar süresini beklemesine de gerek yoktur.

İşçi evlilik sebebiyle feshini işverene bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmadan işçi işten ayrılırsa işveren tarafından devamsızlık tutanağı da tutulursa sözleşme devamsızlık sebebiyle fesih edilmiş sayılır ve kıdem tazminatına hak kazanılamaz.

Evlilik tarihinden önce evlilik sebebine dayanılarak ileriye dönük feshi haksız fesihtir. İşçi sadece evlendikten sonra fesih hakkını kullanabilir. Bu kuralın tek istisnası işveren tarafından ileriye dönük feshin kabul edilmesine bağlıdır. Örneğin: 15/07/2020 tarihinde evlenecek olan işçi 10/07/2020 tarihinde işverene ihtarname göndererek evlilik sebebiyle işten ayrılacağını kullanmadığı yıllık izinlerini kullanmayı talep etmesine karşılık işveren tarafından sigorta çıkışının 20/07/2020 tarihinde yapılması ile işçinin feshi haklı fesih olur.

Evlilik sebebine dayanılarak yapılan fesihten sonra işçinin başka bir iş yerinde çalışması hakkın kötüye kullanılması olarak değerlendirilemez. Kadın işçinin evlilik sebebiyle feshinin haklı nedenle fesih sayılmasının amacı aile birliğinin devamının sağlanması içindir. Dolayısıyla iş sözleşmesi evlilik sebebiyle haklı olarak fesih eden işçi, aile yapısına uygun başka işlerde çalışmasını engelleyen bir düzenleme bulunmamaktadır. Ki bu husus anayasanın çalışma hürriyeti başlığı ile güvence altına alınmıştır.

İşçi kıdem tazminatı alabilmek için eşi ile muvazaalı boşandıktan sonra tekrar evlenip işten istifa ederse haklı fesih sayılır mı?

İşçi çalışmaya devam ederken eşi ile boşanıp, aynı kişi ile tekrar evlenip, evlilik sebebiyle işten ayrıldığında mahkeme boşanmanın muvazaalı olup olmadığını araştıracaktır. Boşanmanın kıdem tazminatı alabilmesi için yapıldığı sonucuna varılırsa işçi kıdem tazminatına hak kazanamayacaktır. Fakat boşanma muvazaalı değilse işçi aynı kişi ile evlense bile kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

İşçi sözleşmesini fesih ederken yazılı bildirim yapmasına gerek yoktur. Fakat ispat kolaylığı açısından istifasını yazılı yapması daha doğru olacaktır.

İş Hukuku Nitelikli Hesaplamalar Bilirkişisi     Av. Rüstem Karadeniz

0552 797 00 18
 

Bu yazı 5909 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Bayram eldivan
    9 ay önce
    Avukat Rüstem KARADENİZ.i kamu oyunu bilgilendirdiği için teşekkür ederiz.