Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


İş Kanunu Çerçevesinde Ara Dinlenme

11 Eylül 2019 - 09:50

Halan yürürlükte olan 1982 anayasasına göre " Dinlenme İşçinin Hakkıdır" denilerek sosyal bir hak olarak güvenceye alınmıştır. Devamlı suretle iş yükü altında olan işçinin gerek fizyolojik gerekse psikolojik olarak ara dinlenmeye ihtiyaç duysa da, İşçinin yararı haricinde kamu yararı da mevcuttur. Şöyle Ki; ara dinlenme olmadan işçinin verimliliği düşeceği için üretimde kalite azalacaktır. Buna mukabil de kamu zararı ortaya çıkacaktır. Gerek Kamu yararı gerekse de işçinin bu minvalde üstün yararının olduğu için anayasa ile güvenceye alınmıştır. Kanun ve yönetmelikler ile de bu hakkın nasıl kullanılacağı gösterilmiştir.

 

İş Kanunu Madde 68'de ara dinlenme süreleri düzenlenmiştir.

 

"Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere

 

 a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde onbeş dakika,

 

b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

 

c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat, Ara dinlenmesi verilir.

 

Bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir."

 

Eğer ki o yerdeki gelenekler, İklim, mevsim koşulları ve işin niteliği durumlarının zorunlu kılmadığı hallerde bu süreler işçilere aralıksız kullandırılır.

 

Asıl olan ara dinlenmenin bütün işçilere aynı zamanda verilmesidir. Fakat işin aksamaması için işveren bu konuda işçilere farklı zamanlarda ara dinlenme verebilir. Nitekim Yargıtay kararları da bu durumun işverenin yönetim hakkının gereğidir demiştir.

 

Ara dinlenme süreleri çalışma süresinden sayılmaz. Ara dinlenmede işçi çalıştırıldığı takdirde işverenin ücretini ödemesi gerekmektedir. Uygulama da ara dinlenilme karşılığının ödenmediği, ara dinlenme süresi ile de normal çalışma saatlerinin aşıldığı için fazla mesai alacağı ortaya çıkmaktadır.

 

İşveren İş Kanunu 68. Maddede belirtilen sürelere uygun olarak ara dinlenme vermek zorundadır. Ara dinlenme sürelerinde işçi çalıştırılamaz. Ve işçi çalışmıyor diye işveren işçinin sözleşmesini fesih edemez. Aynı zamanda ara dinlenme sürelerine uyulmadığı takdirde her iş için 1550 TL idari para cezası yaptırımı mevcuttur.

 

Ara dinlenme süresinde işçi çalıştırılmadığı gibi işyerinde durmak ta zorunda değildir.

 

İşçi her an işverenin emir ve talimatlarını hazır şekilde beklediği durumlarda da ara dinlenme yapıyor sayılmaz. Ara dinlenmenin amacı işçinin bedensel ve ruhsal dinlenmesini sağlamak performans kaybına neden olmamaktadır. Her an işverenin emir ve talimatlarını bekliyor ise ara dinlenme yapmış sayılmaz.

 

Bu yazı 1729 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum