Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


İşe İade Davası Nedir?

21 Ağustos 2019 - 13:11

İşe iade davası İş kanunu 18. Maddede tanımlanmıştır. Kanunda belirtilen şartları taşıdığı takdirde işten çıkarılan işçinin işe dönmesi ve/veya tazminat alması sağlanmaktadır.

 

Uluslararası sözleşmelerin gelişimi sonucunda Kanunumuzda açıkça hükme bağlanmıştır. Bu bağlamda;

 

Madde 18 – Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. (Ek cümle: 10/9/2014-6552/2 md.) Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.

 

Bu hükme göre işyerinde 30 işçiden fazla işçi çalıştıran işletmeler 6 aydan fazla süreli çalışmış olan işçileri ancak haklı sebeplerin varlığı halinde işten çıkarabilirler. Kıdem tazminatı ödese dahi haklı sebebe dayanmak zorundadır. Uygulamada 1 yıl çalışmadan kıdem tazminatı hak edilmediğinden işverenler işçileri 1 yıl dolmadan çıkarmaktadırlar.

 

Haklı sebep olmadan en az 6 aydır çalışan işçi işten çıkarıldığı takdirde işe iade davası açabilir. Açılan davada işveren haklı olarak işten çıkardığını ispat etmek zorundadır. Hiçbir söyleyemez veyahut söylediği vakıalar işçinin haklı olarak çıkarıldığını göstermez ise işe iade davası kabul edilir.

 

İşe iade davası sonucunda işçinin işe iadesine ve 4 aylık maaşı kadar tazminat ödenmesine hak kazanır. İşveren işçiyi gene de işe başlatmaz ise 8 aylık maaşı kadar tazminatı ödemesi gerekecektir.

 

İşe iade davası kesinleştikten sonra 10 gün içinde işverene başvurulur. Noter aracılığı ile başvurulması işçi lehine olur. İşveren cevap vermez veyahut işe almayacağını beyan ederse 8 tazminatı işçiye ödemek zorunda kalır. Aynı şartlarda işe başlatırsa 4 aylık tazminatını ödemek durumunda kalır.

 

İşe iade davası açılabilmesi için arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır. İşçi işten çıkarıldığı tarihten itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurmalı arabuluculukta anlaşılamazsa son oturum tarihinden itibaren 2 hafta içinde dava açmak zorundadır.

 

İşverenin en az 30 işçi çalıştırması gerekir. Bu sayı sadece bir işyerinde değil işverenin bütün Türkiye'deki aynı iş kolundaki çalışanlarının toplamıdır.

 

Örneklendirecek olursak; 30 işçi çalıştırılan bir kurumda 7 aydır çalışan Ahmet işveren tarafından işten çıkartılıyor. Akabinde Hukuki süreci başlatıyor. Süreçte mahkeme işverene çıkarma gerekçesini soruyor. Eğer ki geçerli bir sebep söyleyemez veyahut ispat edemez ise, 30 işçi şartını ve en az 6 aylık kıdem şartını sağladığı için mahkeme Ahmet'in davasını kabul edecektir. Kesinleştikten sonra 10 gün içinde işverene başvurursa ve işveren çalışmasına rıca gösterirse; Asgari ücretle (2020 TL) çalışan Ahmet dava sonunda 4x2020=8080TL tazminat alacak. Eğer ki işvereni işe başlatmaz işe 8x2020=16160 TL tazminat alacaktır.

 

Ayrıca Dava sürecinde işçinin başka bir işte çalışması tazminat almasına engel değildir. Yargıtay 9. Hd vermiş olduğu kararda "davacının işveren feshinden sonra boşta geçen süre içinde başka bir işveren nezdinde çalışmış ve bu işten gelir elde etmiş olması, işverenin 4 aya kadar ücret ve diğer hakları ile ilgili yükümlülüğünü haleldar etmez." denilerek açıklık getirilmiştir.

Bu yazı 2002 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum