Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


Ehil Mirasçılık

25 Nisan 2024 - 04:13

Ehil Mirasçılık

Toprak İşleyenin, Su Kullananın: 1970'lerin Sosyal Demokrat sloganından 2014'ün Tarım Reformuna 1970'lerde Sosyal Demokratlar tarafından benimsenen "Toprak işleyenin, su kullananın" sloganı, zaman içinde evrilarak 2014 yılında Türkiye'de tarım politikalarında önemli bir dönüşümün simgesi haline geldi. 15 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Toprak Koruma ve Tarımsal Arazi Kullanımı Kanunu'nda yapılan değişikliklerle "ehil mirasçılık" kavramı hayatımıza girdi. Bu kavram, tarımsal üretimi teşvik etmek ve köyden kente göçle azalan çiftçi sayısının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla geliştirildi.

Kanun değişikliği, köyde yaşayan ve çiftçilik yapan kişilere, genellikle çok ortaklı olan ve ihale yoluyla satılarak paraların paylaştırıldığı tarımsal arazilere öncelik tanıyan düzenlemeler getirdi. Bu sayede, tarımsal üretim yapanlarla yapmayan hissedarlar arasındaki dengenin korunması amaçlandı.

Ehil mirasçılık için belirlenen kriterler ve puanlama sistemi ise 31 Aralık 2014 tarihli yönetmelikle netleştirildi. Buna göre, toplamda 50 veya üzeri puan alanlar ehil mirasçı olarak kabul ediliyor. Puanlar şu şekilde dağıtılıyor:
 • Tarım arazilerinden geçimini sağlayanlara 20 puan,
 • Tarım dışı geliri olmayanlara 10 puan,
 • Eşi tarımsal faaliyette bulunanlara 10 puan,
 • Mesleki bilgi ve beceriye sahip olanlara 10 puan,
 • İlgili ilçede beş yıla kadar ikamet edenlere 5, beş yıl ve üzeri ikamet edenlere 10 puan,
 • Sosyal güvencesi olmayanlara 10 puan,
 • Tarım sigortası olanlara 5 puan,
 • Tarımsal örgütlere beş yıla kadar kayıtlı olanlara 2, beş yıl ve üzeri olanlara 5 puan,
 • Tarım alet ve donanımlarına sahip olanlara 5 puan,
 • Kadınlara 5 puan.
Ehil mirasçılar, mirasçılar arasında anlaşma sağlanamadığı takdirde, Sulh Hukuk Mahkemelerine başvurarak taşınmazın mülkiyetini alabilirler. Mahkeme, tespit edilen ehil mirasçıya tarımsal gelir değeri üzerinden devrini kararlaştırabilir. Birden fazla ehil mirasçı olması durumunda, asgari geçimini bu arazilerden sağlayan mirasçıya öncelik verilir. Ehil mirasçı bulunmaması halinde en yüksek bedeli teklif eden mirasçıya devir yapılır.

Yeter gelirli tarımsal araziler, mülkiyetin mirasçılara ayrı ayrı devri için Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından değerlendirilebilir.

Bu düzenlemelerle, tarımsal arazilerin işleyenler tarafından verimli şekilde kullanılması sağlanarak, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği desteklenmiştir. Ehil mirasçılık davası için zamanaşımı yoktur ve davalar, taşınmazların bulunduğu yer mahkemelerinde görülür.

Bu kanun değişikliği ve yönetmelikler, Türkiye'de tarım politikalarının nasıl şekillendiğini ve çiftçilerin korunması için atılan adımları göstermektedir.

Av. Rüstem KARADENİZ 0505 301 0814

Bu yazı 615 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 0 Yorum