Rüstem Karadeniz

Rüstem Karadeniz


İzaleyi Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası

21 Haziran 2020 - 18:10

İzaleyi Şuyu Ortaklığın Giderilmesi Davası

Paylı veya elbirliği mülkiyetine haiz taşınır veya taşınmaz bir malın ortaklığını sona erdirerek kişisel mülkiyete geçmesini sağlayan bir davadır.

Davayı Kimler Açabilir

İzaleyi şüyu davası her ortak tarafından açılabilir. Hissesinin büyük veya küçük olması bu davayı açmasına engel değildir.

Dava Kimlere Karşı Açılır

İzaleyi şüyu davası diğer ortakların tamamına karşı açılır. Davada her ortak bulunmak zorundadır. Ortaklardan eksik olan olursa hakim tamamlanmasını ister tamamlanmazsa davayı düşürür.

Ortaklığın Giderilmesi

Taraflardan birisi ortaklığın satış suretiyle değil de aynen taksim yoluyla bölüşülmesini isterse hakim şartları uygunsa aynen taksim kararı verir. Fakat aynen taksimde herkese aynı değerde bölüşüm sağlanması gerektiği için pratikte uygulama alanı çok yoktur.

Ortaklığın satış yoluyla giderilmesine karar verilirse satış açık arttırma yoluyla yapılır. Ortakların tamamı muvafakat ederse ihale sadece ortaklar arasında yapılır. Tamamı muvafakat etmez ise herkese açık olarak açık arttırma ile ortaklık satış yolu ile giderilir.

Mahkeme Masrafları

Mahkeme masrafları davayı açan ortak tarafından peşinen ödenmek zorundadır. Dava nihayete erdiğinde yapılan masraflar ve yargılama giderleri ortaklar arasında hisseleri oranında ödenir.

Sıkça Sorulan Sorular:

1-Ortaklı taşınmazda sadece bir ortak tarafından yapılan ağaç-ev- veya herhangi bir yapı olması durumunda ne olacak?

C: Taşınmaz üzerindeki yapının sahibi konusu bir ihtilaf yoksa mahkeme o yapının bedelini sadece yapı sahibine ödenmesine karar verip ortaklı malların dışına çıkartır. Eğer ihtilaf var ise yapının kime ait olduğunun tespiti için dava açılır dava neticesine göre karar verilir.

2-Dava açıldıktan sonra veya önce ortaklardan bazılarının vefat etmesi durumunda ne yapılacak?

C:  Mahkeme taraflardan vefat edenin olduğunu öğrendiği takdirde davacıya vefat edenin mirasçılarını dava eklemesi için süre verir.

3-Ortaklı taşınmazlar konusunda miras taksim sözleşmesi yapılmış ise ortaklığın giderilmesi davası açılabilir mi?

C: Miras taksim sözleşmesi var ise ortaklığın giderilmesi davası açılamaz. Ama miras taksim sözleşmesine göre paylara ayrılan yerler fiilen paylara ayrılamıyorsa o zaman dava açılabilir. Örneğin: Toprak koruma kanuna göre bölünemeyen bir arazi üzerinde paylaşım yapılmış ise o zaman ortaklığın giderilmesi davası açılamaz. Çünkü kanunen arazi bölünemez ve ortaklığın giderilmesi davası açılabilir. Fakat bir apartman dairesi üzerinde miras taksim sözleşmesi yapılmış ise bu daire hukuken bölünebildiği için ortaklığın giderilmesi davası açılamaz.
 

Bu yazı 17094 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum