Sağlık Köşesi

Sağlık Köşesi

Sağlık Köşesi

Erken Çocukluk Eğitimi Hakkında

09 Kasım 2021 - 09:49

Çankırı Özel Karatekin Hastanesi Çocuk Gelişimi Uzmanı Büşra Çoban, Erken Çocukluk Eğitimi Hakkinda Neler Söyledi?

“Eğitim doğum öncesinden başlayıp, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bu süreçte bireyin olgunlaşmasına paralel olarak ortaya çıkan kritik dönemler mevcuttur. Okul öncesi ya da 0-6 yaş olarak tanımlayabileceğimiz bu dönem insan gelişimi açısından önemli kabul edilmektedir. Zihinsel gelişimin büyük oranda bu dönemde tamamlandığının bilinmesi, okul öncesi dönemde uygulanacak etkinliklerin ve sunulacak eğitimin önemi arttırmaktadır.”

Çocuk Gelişimi Uzmanı Büşra Çoban, erken çocukluk eğitiminin, çocuk gelişimindeki yerine değindi;

“Erken çocukluk eğitimi; Çocukları ilköğretime hazırlayan, evdeki eğitim ve yetişme olanaklarını destekleyen, dil ve sosyal açıdan var olan eşitsizlikleri erken dönemde ortadan kaldırmayı amaçlayan bir programdır. Okul öncesi eğitim, çocucuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen 0-6 yaş arasındaki dönemi kapsayan ve çocukların daha sonraki yaşamlarında çok önemli bir yeri olan; fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve dil gelişimlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, gelişim ve eğitim süreci olarak tanımlanmaktadır.

Okul öncesi döneme yönelik eğitim programlarının çocuklar ve aileleri üzerinde olumlu etkileri olduğu yapılan çalışmalarda vurgulanan bir nokta olarak ön plana çıkmaktadır. Bilişsel gelişim, dil gelişimi ve sosyal beceri alanlarında, beyin hücrelerinde önemli gelişmelerin olduğu bu dönem oldukça önemlidir. Bunun aksine çocukların özellikleri bilinmeden ve bilinçsizce yapılan eğitim, çocuğun tüm yaşamını olumsuz yönde etkileyecek bir sürecin başlangıcı olabilir.”


“Çocukların anaokuluna başlaması, sosyalleşmeyle beraber duygusal zekalarının gelişmesi için de en uygun ortamdır. Özgüvenli bir birey olma, empati yapabilme ve kendini ifade edebilme becerisi kazanırlar. Çocukların gelişim özelliklerine göre yapılandırılmış ortamlarda oyun oynamaları bedensel ve ruhsal sağlıkları üzerinde oldukça etkilidir.

Okul öncesi eğitim programları ile çocuklara kendini tanıma, kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olma, analitik düşünme, sosyal, iletişimsel, algısal-devimsel, problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünce becerisi ve estetik beceriler gibi yeterliliklerin kazandırılması hedeflenmektedir.

Çocukların erken yaşlarda sosyalleşmesi için gerekli ortamların hazırlanması ve sosyallikle birlikte desteklenen gelişim düzeylerinin yaşlarına uygun bir şekilde ilerlemesinde erken çocukluk eğitiminin katkısı büyüktür. Sevgi-saygı, paylaşma, bütünün parçası olma ve bütüne katkıda bulunma, sorumluluk alma ve yerine getirme, iletişim, kendini korumayı bilme ile ilgili beceriler geliştiştirerek, ilişkilerde kendini tanımlamayı ve tanımayı öğrenir. Sosyal çevre oluşturarak rolleri kavrar ve bugüne kadar var olan rollerinin farkına vararak yaşamda bir yer edinir.

Bilinmesi gereken en önemli unsurlardan biri 0-6 yaş aralığında çocuklar bir birey olarak en büyük değişim ve gelişimi yaşarlar. Normal gelişim düzeyi içerisindeki çocuk, motor gelişim sürecinin önemli kısmını 6 yaşa kadar tamamlamış olmalı ve sonraki yılarda bu yetilerini kullanarak ilerlemelidir.

Ayrıca kendisinin ve sosyal çevresinin de farkındalık sürecini başlatmış olmalı ve muhakeme yeteneği, çözüm yeteneği ve ifade yeteneğini geliştirmiş olmalıdır.

Ama burada unutulmamalıdır ki, çocuğun bu dönemde soyut düşünce yeteneği henüz tam gelişmemiştir ve somut adımlarla ilerlenme zorunluluğu vardır.

Yaparak öğrenme yönteminin kullanıldığı bu süreçte birçok şeyi deneyimleyerek kavrama ve anlatma becerisi de gelişmektedir. Bu yüzden Okul Öncesi Eğitim Süreci çocuklar ve ebeveynler için önemli ve gereklidir.” diyerek cümlelerine son verdi.


Çocuk Gelişimi Uzmanı Büşra Çoban

Bu yazı 1356 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum