Sude Haydar Karadeniz

Sude Haydar Karadeniz

Hazine Arazileri Nasıl Satın Alınır?

Hazine Arazileri Nasıl Satın Alınır?

08 Temmuz 2020 - 11:21 - Güncelleme: 08 Temmuz 2020 - 11:29

-Hangi Arazilerin Satışı Mümkündür?
 
Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan, herhangi bir kamu hizmeti için gerekli olmayan ve hukuken ihaleye çıkarılmasında herhangi bir sakınca bulunmayan taşınmazlar satışa çıkarılabilmektedir.
 
-Hazine Arazisi Almanın Avantajları Nelerdir?
 
Hazineye ait taşınmazların yapılan satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
 
Satışı yapılan taşınmaz, satışı takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlâk vergisine tabi değildir.
 
Hazine taşınmazlarının satışından katma değer vergisi alınmamaktadır.
 
Taşınmazın satış bedelinin ¼’ü peşin alınmakta geriye kalan kısmı ise azami iki yıl içerisinde ve üçer aylık dönemler itibariyle sekiz eşit taksitte ödenebilmektedir. Bu taksitlere satışın yapıldığı yılda geçerli olan “kanuni faiz oranı” uygulanmaktadır. Taksitlerin vadesinden önce ödenmesi halinde faiz hesabı, tahsil tarihi itibariyle hesaplanmaktadır. Taksitlendirilen taşınmazlarda satış borcu bitmeden banka teminat mektubu veya ipotek tesis edilmesi halinde tapu verilme imkânı bulunmaktadır.
 
-Her Hazine Arazisi Satılabilir mi?
 
Her hazine arazisi satılamaz. Kanunlarca bazılarının satış imkanı yoktur. Satışı olmayan hazine arazileri şunlardır.
 
-Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlar,
 
-Kıyıda kalan taşınmazlar,
 
-Ormanlar,
 
-Meralar,
 
-Kamu hizmetine tahsisli taşınmazlar,
 
-İmar planı ile kullanım amacı kamu hizmeti niteliği taşıyan taşınmazlar (park, yeşil alan, resmi kurum alanı vb.)
 
 -İlgili kamu idaresince satışına izin verilmeyen taşınmazlar,
 
-Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan ancak nazım veya uygulama imar planı dışında (plansız alanda) kalan taşınmazlar,
 
-Hazine Taşınmazları Hangi Bedel Üzerinden İhaleye Çıkarılır?
 

Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar, ihaleye çıkarılırken tespit edilen tahmini bedel, taşınmazın bulunduğu yerdeki piyasa alım satım rayici dikkate alınarak tespit ve takdir edilmektedir.
 
-Hazine Arazisi İhale Yoluyla Alındığında Taksitlendirme Şartları Nelerdir?
 
İhaleye çıkarılan taşınmazın tahmini ihale bedeli; Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde; 5.000.-(Beşbin)TL, Belediye ve mücavir alan sınırları dışında ise; 1.000.-(Bin)TL, Tutarı geçen miktarlar, taksitlendirilmektedir.
 
-Taksitlendirme bitmeden tapu tescil edilir mi?
 
Taksitlendirilmiş satışlarda kalan taksit tutarı ile kanuni faizlerini karşılayacak miktarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya Satın alınan taşınmazın tapu kaydına kalan taksit tutarı ile kanuni faizlerini karşılayacak miktarda Hazine lehine kanuni ipotek tesis edilmesi, hallerinde müşteri adına tescil işlemi yapılmaktadır.
 
Sude Haydar Karadeniz=>Harita Mühendisi  0 532 588 23 91 Çankırı


 

Bu yazı 65820 defa okunmuştur.