KOSGEB COSME Programı

(COSME Programı), Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında uygulanmaya başlanan ve 2021 yılına kadar devam edecek olan bir programdır.

KOSGEB COSME Programı
25 Şubat 2021 - 23:52 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 - 12:39
KOSGEB Çankırı İl Müdürü Cengiz Uğur COSME Programı ile ilgili açıklama yaptı;

Avrupa Komisyonu, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal entegrasyonun kilit taşlarından olan KOBİ’lere özel önem vermektedir. Bu çerçevede, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık, teknik destek ve finansman gibi konularda KOBİ’leri destekleyerek yeni girişimlerin hayata geçmesini teşvik etmeyi ve iş ortamını iyileştirerek KOBİ’lerin bugünün küresel ekonomisine entegre olmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaca paralel olarak geliştirilen İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME Programı), Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında uygulanmaya başlanan ve 2021 yılına kadar devam edecek olan bir programdır.

2,3 milyar Avro bütçeye sahip olan COSME Programının amacı; Girişimcilik kültürünü teşvik edip, yeni girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlayarak AB işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve böylelikle yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır.

COSME Programı kapsamında “European Light Industries Innovation and Technology project (ELIIT Project)- Avrupa Hafif Sanayisinde İnovasyon ve Teknoloji” konsorsiyumu kurulmuştur ve bu konsorsiyum proje kapsamında 2. teklif çağrısı geçtiğimiz günlerde yayınlamıştır.

ELIIT konsorsiyumu aşağıda sıralanan amaçlara hizmet edecektir:

Tekstil, giyim, deri ve ayakkabı (TDGA) sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini artırmak;

Avrupa’daki KOBİ’ler ve yeni teknoloji sahipleri arasındaki ortaklığı artırmak;

KOBİ’lere olan teknoloji transferini desteklemek;

Büyük veri, yapay zeka, malzeme teknolojisi ve katmanlı üretim gibi teknolojilerin geliştirilmesini ve yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

“ELIIT” Projesi tekstil, deri, giyim ve ayakkabı (TDGA) alanlarında faaliyet gösteren KOBİ’ler ile teknoloji sağlayıcıları arasında Avrupa çapında ortaklıklar yaratmayı hedeflemektedir. Sözü geçen sektörler Avrupa’da gelecek vaat eden sektörlerin başında gelmektedir.

KOSGEB, COSME Programının Türkiye için ulusal koordinasyonundan sorumlu kuruluş olup, Programın ülkemiz içinde koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülmektedir.

KOSGEB, Avrupa Birliği - COSME Programının ulusal koordinasyonundan
sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; KOSGEB tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulmaktadır.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir.

Proje çerçevesinde COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “ELIIT Projesi (European Light Industries Innovation and Technology Project)” konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşlarımızın ön hazırlık yapabilmelerine imkân verecek online bir eğitim planlanmıştır.

03-04 Mart 2021 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz söz konusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek;

Kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgiler girilerek katılım sağlanacaktır.

COSME çağrısı için özet bilgiye https://cosme.kosgeb.gov.tr/cosme-cagrilari adresi, detaylı bilgiye ise https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresi aracılığıyla  ulaşılabilir.


 
Bu haber 3364 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum