ÇAKÜ'nün Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın gerçekçi bir temele dayandırılmadığı belirtildi.

ÇAKÜ'nün Anayasa Mahkemesi Kararına İlişkin Açıklaması
02 Ağustos 2019 - 13:38

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) tarafından, Anayasa Mahkemesinin (AYM) "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili "hak ihlali" kararına tepki gösterildi.

 

Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın gerçekçi bir temele dayandırılmadığı belirtildi.

 

Anayasa Mahkemesi 26.7.2019 tarihli kararı ile “Barış için Akademisyenler İnsiyatifi” ismi altında yayınlanan metne imza atan bazı akademisyenlerin terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırıldıkları gerekçesi ile yaptığı başvuruyu hak ihlali olarak kabul etmiş, başvurucular lehine manevi tazminat ödenmesine karar vermiştir.

 

Bağımsız araştırma ve düşüncenin kaynaklığını yapan bir üniversite olarak, konuya ilişkin yaptığımız değerlendirmede mahkemece verilen kararın gerçekçi bir temele dayanmadığı düşünülmüştür. Kararın gerekçesinde, bildirinin sonuca etkili olmayan bazı eleştirisi yapılmış, kararın kendileri tarafından verilmese Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından verileceği arka planına dayanılarak bir sonuca varılmıştır.

Oysa, söz konusu bildiri terörle mücadele eden devlet kurumunu halka katliam yapmakla, kıyıma uğratmakla, işkence yapmakla itham etmektedir. Bu yaklaşımın doğrudan veya dolaylı olarak terörü övmek anlamına gelebileceği hususu gerçek anlamda tartışılmamıştır. Özellikle söz konusu kararın ifade özgürlüğüne dayandırılması, ceza muhakemesi yaptırımları bir yana idari yaptırımları temelsiz bırakma eğilimi göstermektedir. Bu durum ise kararın etik meşruiyetini sorgulanır hale getirmektedir.

 

Terör örgütü ile “müzakere koşullarının” görüşülmesinden söz eden ve hendek terörü esnasında devlet organlarının planlı kıyım, silahla saldırma gibi eylemlerde bulunduğunu iddia eden bir beyanın ifade özgürlüğü noktasında değerlendirilmesi oldukça vahimdir. Buna karşılık Terörle Mücadele Kanunun 7/II. maddesi kapsamında suç unsurlarının olayda bulunup bulunmadığı yönünde ayrıntılı bir değerlendirme yapılarak adil yargılanma hakkı ihlali imkanı düşünülmeden ifade özgürlüğüne dayanılması eleştiriye değer görülmüştür.

 

Kararda caydırıcı etki yoluyla farklı seslerin susturulması, olay temelinde söz konusu edilen cezaların zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği, verilen cezaların kamu düzeninin korunması amacıyla orantılı olmaması gibi gerekçeler ileri sürülmesi kararı hukuki hüviyetten uzaklaştırmakta,  belirli bir ideolojik hale gelmiş liberal yorum tarzına bağlı yaklaşım Mahkemenin kanaatine etki etmekte ve onu başka bir sonuca yöneltmektedir. Karar ayrıca Herri Batasuna olayı gibi bugüne kadar oluşturulan yargı yaklaşımına da uzak bulunmaktadır. Yıllarca önce bir Siyasi Partinin kapatılması davasında ifade özgürlüğü ilkesini konu edinen Batusuna Kararı esas alınırken, bugün böyle bir olayda hiçbir nüansa yer vermeden eldeki davanın doğrudan bu sonuca bağlanması çelişkili görülmektedir. Herri Batasuna/İspanya davasında önce İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından “terörist saldırıları kınamaktan kaçınmanın bazı durumlarda terörizmin zımnen desteklenmesi” anlamına geldiğine karar verilmiş, bu kararın düşünce özgürlüğünü ihlal ettiğine ilişkin başvuru üzerine AİHM bu şikayetleri haksız bulmuştur.

 

Tüm bu hususlar, Türkiye’de her bir yargı yolunun temel adalet fikrinden uzaklaşarak kendi alanlarında, olay bazında kendine özgü değerler yaratma eğilimde olduğunu göstermektedir. Bu nedenle tüm yüksek mahkemeleri tek bir çatı altında toplayan Yargı Birliği uygulamasının yeniden değerlendirilmesi gerektiği kanaati yaygınlaşmıştır. Diğer yandan, tüm ilk derece ve yüksek mahkemelerin kararını geçersiz kılacak bir Anayasa Mahkemesinin sağlıklı içtihatlar oluşturmak yerine hatalı ve tereddüt yaratıcı karar vermiş olması talihsizlik olarak görülmüştür.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

Çankırı Karatekin Üniversitesi

Bu haber 1212 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum