Mustafa Çelik

Mustafa Çelik


Aile

27 Şubat 2024 - 20:08

Aile

Aile; kişinin huzur bulduğu bir yuvadır.

Aile; neslin devamı için bir vesiledir.

Aile; toplumun en temel yapı taşıdır.

Bizi bir bütün yapan şey ailedir. Aileler genel olarak anne, baba ve çocuklardan meydana gelmektedir. Aile fertlerin bir arada olmasıdır. Aile toplumun temel yapısını oluşturur. Toplumun yapı taşlarını oluşturan fertler,saygı ve sevgiyi birbirlerine karşı olan desteklerini paylaşımları birbirlerine olan bağlılıkları büyük ehemmiyet taşır. Sosyal bir olgu olan aile kavramı kimi zaman bir önceki neslin de dahil edilmesiyle genişletilmektedir. Aile her toplumda her milletten insanda kutsal sayılan bir kavramdır. Ailelerimizle çekinmeden korkmadan her şeyimizi paylaşabiliriz.

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyuruyor:

"O'nun kudretine delâlet eden âyet ve alâmetlerden birisi de, kendileriyle kaynaşmanız için kendi cinsinizden eşler yaratması, aranızda sevgi ve merhamet koymasıdır." (Rûm: 21)

Yaratıcı olan Hazret-i Allah’tır. "Kendileriyle kaynaşmamız için yarattım." buyuruyor. "Aranıza sevgi ve merhamet koydum." buyuruyor.

Binaenaleyh aile fertlerine düşen bu kaynaşmayı pekiştirmek, Allah-u Teâlâ’nın koyduğu sevgi ve merhameti yaşatmak ve çoğaltmaktır.

Allah-u Teâlâ’nun koyduğunu kaldıracak iş ve hareketler, nefsanî davranışlar büyük bir vebaldir.

"Sizi bir tek candan yaratan ve ondan da gönlünün ısınıp huzura kavuşacağı eşini vâreden Allah’tır." (A’raf: 189)

Bu ilâhî hükme göre karı-kocalığı geçerli kılan şey aralarındaki uyum ve sükundur.

Karı-koca âilenin, âile ise cemiyetin temelini teşkil eder. Bunun içindir ki dinimiz âileye ve âilenin çekirdeği mesabesinde olan erkek ve kadın haklarına çok önem vermiş ve bu hususta son derece kuvvetli kaideler koymuştur. Çünkü bir binanın sağlam olması, temelinin sağlam olmasına bağlıdır.

Sahip olduğumuz en değerli varlığın ailemiz olduğunu düşünürsek ailemize daha fazla değer vermemiz gerektiğini görebiliriz. Aileyi bir ağaç olarak hayal ederseniz, bireylerin o ağacın dalları olduğunu görebilirsiniz. Dallardan birinin kırılması durumunda ağacın yaşayacağı hüznü tahmin etmek zor değil. Bu nedenle üzücü bir durum yaşamadan önce ailemizle olan ilişkilerimizi iyi tutmalı ve sevgi ile yaşamaya çalışmalıyız. Oysa bu mutluluğu yaşamak isteyen o kadar çok çocuk, o kadar çok insan var ki, içlerindeki bu dileği tahmin bile edemezsiniz. Bir ailesi olsun diye Allah’a dua edenler çok. Ailede evin direği baba, herkesi düşünmek zorundadır. Çünkü geçindirmesi gereken bir yuvası vardır. Sadece ihtiyaç yönünden değil, sevgi bakımından da geçindirmelidir.

Yoksa sadece ihtiyaçları karşılayan bir babanın aile diye bir şeyi olmaz. Kişi ailesinden öğrendiği ile yaşar. Ne kadar iyi yetiştirilse o kadar iyi yaşar. Evin en önemli ve en değerli olanı ise annedir. İşte o her şeyin en iyisini hak edendir.

Bizimle en çok ilgilenen, bizi en iyi şekilde yetiştirendir. En önemlisi bizden sevgisini esirgemeyendir. Kimi çocuklar annesiz büyüyor. Onun sevgisinden mahrum kalıyor. Bu yüzdendir ki annemizin, babamızın, ailemizin değerini çok iyi bilmeliyiz.

Bu yazı 1318 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum